Další naše činnosti

  • Nově se také zaměřujeme na vývoj a správu vlastních databázových záznamů s tvorbou konkrétních položek neobsažených v cenících RTS, užité pro konkrétní aplikaci v rámci potřeb a požadavků obchodního řetězce Albert v oblasti stavebních prací a zasmluvnění cen se svými trvalými dodavateli.

 

Kometa Brno hala

 

  • Rozpočet pro banku – vzor, levný rozpočet pro banku postačuje vyčíslit rámcově po konstrukcích (výkopy, základy, svislé kce, vodorovné atd. dle zvyklostí a členění HSV a PSV). Máme licenci na software umožňující na základě základních údajů o stavbě sestavit profesionální výstup akceptovatelný bankami. Běžně do 2 prac. dnů za cenu do 1500,- Kč za rodinný dům. Bez nutnosti osobní schůzky.URS Kubix
  • Při sestavování rozpočtů na základě dat vyexportovaných ze systému Revit nebo ArchiCad (Software pro informační modelování budov BIM) se snažíme Vámi dodaná data hlídat i po stránce komplexnosti s vazbami na související detaily a technologicky správná řešení. Podrobná a hlavně úplná struktura položkového rozpočtu sahá za rámec pouze plošných a objemových výměr generovaných tímto projekčním sw.

Revit rozpočty

Tato metoda je výhodná u větších zakázek, kdy je kladen důraz na splnění termínu.